Veterinaarmeditsiin 2024

Veterinaarmeditsiin 2024

Veterinaarmeditsiin 2024

Veterinaarmeditsiin 2024

Veterinaarmeditsiin 2024

Veterinaarmeditsiin 2024

Veterinaarmeditsiin 2024

Veterinaarmeditsiin 2024

Veterinaarmeditsiin 2024

Veterinaarmeditsiin 2024

Lektorid

Felipe Corrêa

Felipe obtained his Veterinary Degree in Chile in 2008. He completed a two-year equine surgery internship program at Milton Equine Hospital, followed by an equine internship at University of Guelph, both in Canada.
Felipe then completed a MSc, followed by a PhD, both in Chile. His research projects resulted so far in 15 scientific publications, 5 oral presentations in worldwide veterinary conferences and several poster presentations in international scientific meetings.
Furthermore, Felipe has been actively involved in teaching senior veterinary students since his graduation, and during 2017 he complete a University Teaching Skills Diploma. At the end of 2018, Felipe joined Egypt Equine Aid -@egyptequineaid- for 5 months, an NGO that rescues working equines in the surroundings of Cairo (Egypt).
Felipe then completed a 3-year Residency (Specialization) in Equine Surgery at University of Pretoria -@op.equine- (South Africa) before becoming the EMÜ Equine Clinic - @emuhobusekliinik- section head.
During the past 1 year Felipe has taken several modules torward the International Society of Equine Locomotor Pathology specialisation as well as a course in university teaching at University of Tartu.


Raidy Mägi

Lõpetasin Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini eriala aastal 2018. Kohe lõpetamise järgselt astusin Maaülikooli Väikeloomakliiniku nooremloomaarsti täiendõppeprogrammi, mis andis hea aluse edaspidiseks arstitööks ning sain tutvuda erinevate distsipliinidega. Kohe esimesel aastal muutus mulle väga südamelähedaseks erakorraline meditsiin ja intensiivravi, millega tegelen ka tänaseni. Pärast täiendõppeprogrammi läbimist jätkasin tööd EMÜ Väikeloomakliinikus loomaarstina – tegeledes peamiselt esmaabi ja intensiivravi valdkonnas, kuid lisaks muutus südamelähedaks ka anestesioloogia, eriti rõhuasetusega valuravile. 

Kõige silmapaistvamateks täiendkoolitusteks ilmselt on ESAVS-i anestesioloogia ja erakorralise meditsiini/intensiivravi täiendkoolitused. Hetkel ongi käsil antud valdkonna koolituste läbimine, et saaksin selles valdkonnas ka ESAVS-i sertifikaadi. 

Lisaks loomaarstina töötamisele olen ka Maaülikoolis õppejõud ning annan loenguid valuravi, erakorralise meditsiini ja intensiivravi teemadel. 

Hobikorras koolitan ka loomaomanikke, päästjaid ja koerajuhte loomadele esmaabi andmisel ning teen teavitustööd kroonilise valu tuvastamiseks loomadel. 

Oma vaba aja (mida on vähe) sisustan oma isikliku krantsikesega, tegelen käsitööga ja itaalia keele õppimisega. Lisaks huvitun väga kriminaalpsühholoogiast ning loen palju sellega seonduvat kirjandust, vaatan dokumentaalfilme ja kuulan taskuhäälinguid.

 


 

Kadri Kääramees

Lõpetasin Eesti Põllumajandusülikooli veterinaarmeditsiini eriala cum laude 1999. aastal. Samal aastal asusin loomaarstina tööle EPMÜ (nüüdne Eesti Maaülikool) väikeloomakliinikus, kuhu nüüdseks olen ringiga taas tagasi jõudnud.

Vahepealsetesse aastatesse mahub töötamine  (osalt järjestikku, osalt samaaegselt) AS Dimelas,  Janne Orro Loomakliinikus, Tartu Koduta Loomade Varjupaigas, Soomes Animagi Tamperes ja Tuhatjalka/Omaeläinklinikka Kuopio ja Jyväskylä kliinikutes.  Hetkel töötan Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinikus vanemloomaarsti kohal ja teen ka mõned valvevahetused kuus Soomes Omaeläinsairaala Kuopios.  Hetkepraktika on umbes 80% hambapatsiendid ja 20% erakorralised valved.

Maaülikoolis annan juba varsti pea viisteist aastat järjest  viimase kursuse väikeloomapoole loomaarstitudengitele nädalapikkust väikeloomade veterinaarstomatoloogia lühikursust, viie aasta jagu ka neljanda kursuse õppekavasse lisandunud ja aja jooksul täienenud väikeloomade stomatoloogia osa. Samuti olen pidanud veterinaarstomatoloogia alaseid loenguid ja/või praktilisi koolitusi täienduskoolituseks nii loomaarstidele, loomaarstiabilistele kui ka loomaomanikele Eestis ja veidi ka Soomes.  Väikeloomade veterinaarstomatoloogia vastu olen huvi tundnud enam- vähem selle sajandi algusest :), tõsisemalt hakkasin end sel alal süvendatult täiendama umbes aastast 2005 – sellest ajast alates on õnnestunud osa võtta peaaegu kõigist Euroopa selle valdkonna konverentsidest, osaleda mitmetel erialavaldkonna kursustel ja wetlabidel ning viibida enesetäiendamiseks lühiajaliselt erialaspetsialistide praksistes. Kursustest tõstaks ehk muu hulgast esile European School of Advanced Veterinary Studies (ESAVS)  Dentistry I-V,  Accesia Small Animal Orthodontics ja European Veterinary Dental Society  Advanced Dentistry  2016. Hetkeseisuga olen  ESAVS’i väikeloomameditsiini sertifikaadiõppes veterinaarstomatoloogia programmis.  Püüan oma oskusi  jõudumööda kaasajastada ka teistel väikeloomade meditsiini valdkonna täienduskursustel osaledes.

Erialaorganisatsioonidest kuulun juba pikemat aega nii Eesti Väikeloomaarstide Seltsi kui ka Eesti Loomaarstide Ühingu ridadesse, olen olnud EVS juhatuse ja ELÜ Aukohtu  liige ja hetkel kuulun ELÜ ja EVSi ühise eetikakomisjoni liikmete hulka. Samuti  olen liitunud ka European Society of Veterinary Dentistry’ga.

Vabal ajal tegelen lugemisele ja magamisele lisaks ka veterinaar- ja loomakasvatusvaldkonna  inglise-eesti ja soome-eesti tõlkega. Koertest eelistan bullterjereid, jookidest kohvi ja õlut ning kassidest kasse.


Kerli Mõtus

Kerli Mõtus (DVM aastast 2006) kaitses 2012. aastal doktoriväitekirja veterinaarepidemioloogias teemal „Veiste herpesviirus 1 nakkuse epidemioloogia, mõju karja tervisele ja tõrje Eesti piimaveise karjades“. Aastatel 2006-2012 töötas Kerli EMÜ suurloomakliinikus loomaarstina, kus tema huviks oli spetsialiseerumine veisekarja tervishoiule. Oma internatuuriaasta jooksul täiendas ta end karjatervise valdkonnas Genti Ülikoolis. Aastast 2013 on ta EMÜ karjatervise dotsent õpetades veterinaarmeditsiini tudengitele noorkarja tervishoidu ja nakkushaiguste ohjamist ning tõrjet veisefarmides ning tehes ka sellealast teadustööd. Aastatel 2016-2018 läbis Kerli Rootsi Põllumajandusülikoolis järeldoktorantuuri ning sai 2019. aastal personaalse uurimistoetuse grandihoidjaks, millega saab jätkata oma teadustööd piimaveiste karjatervise valdkonnas.