Veterinaarmeditsiin 2021

Veterinaarmeditsiin 2021

Veterinaarmeditsiin 2021

Veterinaarmeditsiin 2021

Veterinaarmeditsiin 2021

Veterinaarmeditsiin 2021

Veterinaarmeditsiin 2021

Veterinaarmeditsiin 2021

Veterinaarmeditsiin 2021

Veterinaarmeditsiin 2021

Lektorid

Tiia Ariko

Kümnendaks sünnipäevaks sain omale merisea ja edasi ei ole olnud päevagi, kui mul ei oleks olnud vähemalt ühte looma. Tänaseks olen omandanud loomakasvatusteaduse magistrikraadi ja rühin aeglaselt aga järjekindlalt doktorikraadi suunas. Eesti Maaülikoolis õpetan muuhulgas koerakasvatust ja lemmikloomade liigispetsiifilist käitumist. Olen Eesti Kennelliidu poolt atesteeritud koolitaja ning tegelen jõudumööda ka probleemsete koerte ja kassidega. Kennelliidus olen teadus ja aretusnõukogu liige, volinike koosoleku liige ning eesti hagija töörühma kontaktisik. Vabal ajal võib mind leida kuulekuse või agility trenni- ja võistlusplatsidelt või köögist kokkamast. 


Svetlana Belova

EPA veterinaarteaduskonna lõpetasin 1995 aastal. Sellest ajast töötan loomaarstina, viimastel aastatel Billy loomakliinikus Tallinnas (www.vetderm.ee). Minu põhilisteks patsientideks on koerad ja kassid, vahest ka hobused. Kõige enam pakub mulle huvi dermatoloogia, mistõttu astusin 2007 aastal Zürichi Ülikooli, mille dermatoloogia alase residentuuri lõpetasin 2010 aastal. 2011 aastal läbisin edukalt ka ECVD (European College of Veterinary Dermatology) eksami, mille tulemusel oman veterinaardermatoloogi diplomit.

Viimase 20 aasta jooksul olen pidanud rohkem kui 200 dermatoloogia alast loengut loomaarstidele Eestis ja välisriikides. Annan oma teadmisi edasi ka veterinaarteaduskonna üliõpilastele Eesti Maaülikoolis. Mul on väga toetav perekond, kelle hulka kuuluvad ka beagle tõugu koerad Villa ja Arija, hobused Ateena ja Camaro. Kogu minu vaba aeg kulub perele, ratsutamisele ja reisimisele.


Kaie Bogdanova

Lõpetasin Eesti Maaülikooli aastal 2005. Sellest ajast olen töötanud praktiseeriva loomaarstina erinevates loomakliinikutes ning veidi aega ka hulgifirmas. Hetkel olen jäänud Timmu Loomakliiniku ridadesse tööle, kus on hea kollektiiv ja head võimalused.

Peale ülikooli lõppu huvitasid mind väikenärilised ja sisehaigused ning täiendasin end erinevatel koolitustel Euroopas. Ajapikku üldpraksises olles hakkas mind huvitama kirurgia ja eriti kasvajate olemus.

Alates 2013 aastast olen käinud European School of Advanced Veterinary Studies (ESAVS) koolitustel onkoloogias ja kirurgias. Kirurgia sellepärast, et osata ja suuta kasvajaid eemaldada.

Onkoloogia sel põhjusel, et mõista veidikenegi kasvajate käitumist. Väga head praktiseeriva arsti koolitused on igal aastal Hollandis olnud, Oncologisch Treffen nime all. Samuti olen osalenud ka väikematel kasvajate temaatilistel koolitustel erinevates kohtades. Inglismaal Royal Veterinary College’s, VRCC Veterinary Referral ja Veterinary Clinic Hofheimis viibisin mõnda aega ja kogusin praktilisi kogemusi ning teadmisi, mida siiani saan rakendada oma igapäevases töös. Enamuse minu patsientidest moodustavad kasvajatega loomad, keda tänu nendele teadmistele saan aidata.

Ametiaja jooksul olen olnud EVSi liige ja olnud ka ESVONCi liige. Peamiselt põhjusel, et nendes valdkondades liigub enim infot ja see on edasiviiv jõud. Plaan on endiselt õppida juurde kasvajaid ja kasvajatega ümberkäimist.

Oma vaba aja sisustan raamatute, käsitöö ja perekondliku tegevusega. Küll vastupidises järjekorras sest kaks last, kolm koera, kass, küülik ja deegud võtavad vaieldamatult enamuse ajast endale.


Reet Herm

Reet Herm lõpetas Eesti Maaülikooli 2007 aastal. Ta on läbinud hobuste sisehaiguste ja kirurgia internatuuri Hyvinkään Hevossairaalas.

Reet on pärast lõpetamist töötanud hobusearstina Eesti Maaülikooli hobusekliinikus ning tänasel päeval on ta  Eesti Maaülikooli hobusekliiniku peaarst. Reeda erialaks hobusemeditsiinis on hobuste sisehaigused ja varssade haigused. Huvitaval kombel aga on tema doktoritöö teemaks sigade Aafrika katku levik.

 


 

Kadri Kääramees

Lõpetasin Eesti Põllumajandusülikooli veterinaarmeditsiini eriala cum laude 1999. aastal. Samal aastal asusin loomaarstina tööle EPMÜ (nüüdne Eesti Maaülikool) väikeloomakliinikus, kuhu nüüdseks olen ringiga taas tagasi jõudnud.

Vahepealsetesse aastatesse mahub töötamine  (osalt järjestikku, osalt samaaegselt) AS Dimelas,  Janne Orro Loomakliinikus, Tartu Koduta Loomade Varjupaigas, Soomes Animagi Tamperes ja Tuhatjalka/Omaeläinklinikka Kuopio ja Jyväskylä kliinikutes.  Hetkel töötan Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinikus vanemloomaarsti kohal ja teen ka mõned valvevahetused kuus Soomes Omaeläinsairaala Kuopios.  Hetkepraktika on umbes 80% hambapatsiendid ja 20% erakorralised valved.

Maaülikoolis annan juba varsti pea viisteist aastat järjest  viimase kursuse väikeloomapoole loomaarstitudengitele nädalapikkust väikeloomade veterinaarstomatoloogia lühikursust, viie aasta jagu ka neljanda kursuse õppekavasse lisandunud ja aja jooksul täienenud väikeloomade stomatoloogia osa. Samuti olen pidanud veterinaarstomatoloogia alaseid loenguid ja/või praktilisi koolitusi täienduskoolituseks nii loomaarstidele, loomaarstiabilistele kui ka loomaomanikele Eestis ja veidi ka Soomes.  Väikeloomade veterinaarstomatoloogia vastu olen huvi tundnud enam- vähem selle sajandi algusest :), tõsisemalt hakkasin end sel alal süvendatult täiendama umbes aastast 2005 – sellest ajast alates on õnnestunud osa võtta peaaegu kõigist Euroopa selle valdkonna konverentsidest, osaleda mitmetel erialavaldkonna kursustel ja wetlabidel ning viibida enesetäiendamiseks lühiajaliselt erialaspetsialistide praksistes. Kursustest tõstaks ehk muu hulgast esile European School of Advanced Veterinary Studies (ESAVS)  Dentistry I-V,  Accesia Small Animal Orthodontics ja European Veterinary Dental Society  Advanced Dentistry  2016. Hetkeseisuga olen  ESAVS’i väikeloomameditsiini sertifikaadiõppes veterinaarstomatoloogia programmis.  Püüan oma oskusi  jõudumööda kaasajastada ka teistel väikeloomade meditsiini valdkonna täienduskursustel osaledes.

Erialaorganisatsioonidest kuulun juba pikemat aega nii Eesti Väikeloomaarstide Seltsi kui ka Eesti Loomaarstide Ühingu ridadesse, olen olnud EVS juhatuse ja ELÜ Aukohtu  liige ja hetkel kuulun ELÜ ja EVSi ühise eetikakomisjoni liikmete hulka. Samuti  olen liitunud ka European Society of Veterinary Dentistry’ga.

Vabal ajal tegelen lugemisele ja magamisele lisaks ka veterinaar- ja loomakasvatusvaldkonna  inglise-eesti ja soome-eesti tõlkega. Koertest eelistan bullterjereid, jookidest kohvi ja õlut ning kassidest kasse.


Kristi Männamets

Kristi Männamets on lõpetanud Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini eriala 2019. aastal. Pärast lõpetamist asus ta tööle Eesti Maaülikooli produktiivloomakliinikusse nooremarstina, kus ta töötab tänaseni. Teda huvitavate teemade hulka kuuluvad sigimine, kirurgia, kameliidid, kodulinnud ning muidugi veised. Veterinaarmeditsiin 2020 konverentsil on Kristi ettekande teemaks vastsündinud vasika haigused.


 

Kerli Mõtus

Kerli Mõtus (DVM aastast 2006) kaitses 2012. aastal doktoriväitekirja veterinaarepidemioloogias teemal „Veiste herpesviirus 1 nakkuse epidemioloogia, mõju karja tervisele ja tõrje Eesti piimaveise karjades“. Aastatel 2006-2012 töötas Kerli EMÜ suurloomakliinikus loomaarstina, kus tema huviks oli spetsialiseerumine veisekarja tervishoiule. Oma internatuuriaasta jooksul täiendas ta end karjatervise valdkonnas Genti Ülikoolis. Aastast 2013 on ta EMÜ karjatervise dotsent õpetades veterinaarmeditsiini tudengitele noorkarja tervishoidu ja nakkushaiguste ohjamist ning tõrjet veisefarmides ning tehes ka sellealast teadustööd. Aastatel 2016-2018 läbis Kerli Rootsi Põllumajandusülikoolis järeldoktorantuuri ning sai 2019. aastal personaalse uurimistoetuse grandihoidjaks, millega saab jätkata oma teadustööd piimaveiste karjatervise valdkonnas.


 

Alar Onoper

Alar Onoper lõpetas Eesti Põllumajandusülikooli 2004 aastal.

Alates 2007 aastast töötab Maaülikooli Suurloomakliinikus. Spetsialiseerunud produktiivloomade ravile. Erilist sümpaatiat tunneb lihaveiste vastu. Lisaks tudengite õpetamisele teeb koolitusi loomaarstidele ja loomaomanikele.


Andres Reilent

Andres Reilent - lõpetanud aastal 2014 EMÜ veterinaarmeditsiini eriala.

Peale lõpetamist töötas Raplamaal veisearstina. Hetkel töötab Eesti Maaülikoolis Produktiivloomakliinikus loomaarstina ja veiste meditsiini õpetajana, tehes tavalist loomaarsti tööd ja tudengite juhendamist.

EMÜs töötades on ka tegelenud tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetoolis veiste embrüosiirdamisega ja munarakkude korjamisega IVF viljastamiseks.


Margit Sarits

Loomaarst Margit Sarits lõpetas Eesti Põllumajanduse Ülikooli 2004 aastal. Ta on töötanud kuus aastat suurfarmi loomarstina. Aastast 2010 töötab EMÜ Suurloomakliinikus. On spetsialiseerunud veiste meditsiinile. Lisaks juhendab tudengite õppepraktikat ja õpetab tudengitele produktiivloomade kliinilist diagnostikat ning osaleb erinevates teadusprojektides. On Eesti Loomaarstide Ühingu liige. Veterinaarmeditsiin 2019 veebikonverentsil jagab Margit oma kogemusi ravivärkimise alal.


David Sargsyan

Lõpetasin Maaülikooli aastal 2016 ning koheselt peale lõpetamist alustasin tööd PetCity loomakliinikus kus töötan ka  siiani . Töötades 24/7 kliinikus näen ma loomulikult huvitavaid ning keerulisemaid juhtumeid.
Juba õpingute ajal tundsin kõige rohkem huvi kirurgia vastu. Selles valdkonnas olen ennast pidevalt täiendanud külastades erinevaid koolitusi, konverentse ning teinud praktikat välismaal (Austria, Itaalia, Portugal, Prantsusmaa, Venemaa) ning Eestis. Praegusel hetkel, suurem osa minu igapäevasest tööst, on pehmekoe kirurgia ning ortopeedia. Lisaks õpin hetkel veterinaarkirurgia magistratuuris (EMSAVM) Luksemburgi ülikooli kõrval ESAVS täiendõppe raames. Olen ka VSSO (Veterinary Society of Surgical Oncology) ning AOVet ühingute liige.
Paar Aastat tagasi õnnestus mul külastada Strasbourgis (Prantsusmaa) toimuvat laparoskoopia kursust kus sain tuttavaks väheinvasiivse kirurgiaga. Sellest ajast peale üritasin seda valdkonda oma igapäevasesse töö sisse viia.

Aleksandr Semjonov

Lõpetasin EMÜ veterinaarmeditsiini eriala 2011. aastal. Samal aastal alustasin oma õpinguid doktorantuuris veterinaaranestesioloogia valdkonnas, mis on nüüd lõpusirgele jõudnud. Minu erialaseks huviks on anestesioloogia, valuravi, erakorraline kirurgia ja intensiivravi. Täiendan ennast pidevalt nendes valdkondades, külastades erialaseid koolitusi ning töötades koos kogenud kolleegidega teistes ülikoolides. Õpetan Eesti Maaülikooli üliõpilasi ja koolitan praktiseerivaid loomaarste mitmetes riikides. Alates 2016. aastast juhin ma EMÜ kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli ja loomakliinikut ning vastutan kliinilise õppe arengu eest. Kuna mu suureks armastuseks on siiski metsloomad, siis tegelen elevantide, kaelkirjakute ja muude suurte ulukite anesteesiaga. Olen Euroopa loomaaia- ja metsloomade loomaarstide ühingu liige, Euraasia loomaaedade ja akvaariumide regionaalse assotsiatsiooni veterinaaria töörühma esimees ning Eesti Anestesioloogide Seltsi liige.

Ranno Viitmaa

Dr. Ranno Viitmaa DVM, PhD. Lõpetanud 1995 Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskonna (DVM). Töötanud seejärel väikeloomapraksises. 2003-2013 läbinud Helsingi Ülikooli loomaarstiteaduskonnas doktorantuuri, väitekiri kaitstud 2013 (PhD). 2003-2007 Helsingi Ülikooli ja Eläinsairaala „Aisti“ European Collage of Veterinary Neurology (ECVN) veterinaarneuroloogia residentuur. Aastast 2007 tegeleb Eestis veterinaarneuroloogia kliinilise referentsteenusega. Alates 2007 õpetab Eesti Maaülikoolis veterinaarneuroloogiat. Aastal 2016 asutas Tallinnas veterinaarsele eriarstiabile (neuroloogia, ortopeedia ja taastusravi) keskendunud loomakliiniku EriVet.  Dr. Viitmaa kuulub erialaliselt Euroopa Veterinaarneuroloogia Seltsi (ESVN) ja Eesti Väikeloomaarstide Seltsi (EVS) ning Eesti Kennelliidu Teadusnõukogusse; samuti on ta Eesti Kennelliidu neuroloogiliste uuringute ja haiguste usaldusarst. Ranno Viitmaa on abielus ja 2 lapse isa. Peres on 5 koera ja hulgim akvaariume (naise hobid).  Ranno peamiseks hobiks on pere ja sõpradega lorutamine.